Quét 3D cho thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR)

 

Quét 3D có thể tác động đến môi trường sản xuất VR và AR như thế nào?

Thực tế ảo  là một mô phỏng do máy tính tạo ra hình ảnh hoặc môi trường ba chiều có thể được tương tác một cách  như thật hoặc thực bởi một người sử dụng thiết bị điện tử đặc biệt, chẳng hạn như tai chụp có màn hình bên trong hoặc găng tay có gắn cảm biến.

Dữ liệu quét 3D là một cách nhanh chóng và chính xác để số hóa một đối tượng trong thế giới thực để sử dụng trong thiết kế có sự trợ giúp của Máy tính (CAD) và giờ là AR và VR. Sử dụng một đối tượng như nó hiện đang tồn tại hoặc sử dụng dữ liệu quét làm điểm bắt đầu cho các dự án số hóa vật thể.

AR một công nghệ áp dụng hình ảnh do máy tính tạo ra trên chế độ xem của người dùng về thế giới thực, do đó cung cấp chế độ xem tổng hợp.

3D Services cung cấp dịch vụ scan 3D các đối tượng để sử dụng trong các tương tác thực tế AR, chế độ xem hoặc tham quan sản phẩm 360 độ và trực quan hóa sản phẩm trong cài đặt  thế giới thực.

Những định dạng tập tin được sử dụng cho AR và VR?

Chúng ta thường thấy .obj & .wrl cho các mô hình có màu sắc và .stl là phổ biến cho các mô hình không có màu. Đặc biệt có thể xuất nhiều định dạng tệp khác nhau để tìm định dạng tệp phù hợp cho dữ liệu quét của bạn sẽ không thành vấn đề.

Các chuyên gia có đang sử dụng Máy quét 3D cho AR & VR không?

Có – Khi nhu cầu tăng đối với môi trường giàu nội dung 3D chất lượng cao, chúng tôi thấy khách hàng sử dụng Máy quét 3D  để quét  cho các dự án VR. Đối với các đối tượng lớn và nhỏ, Máy quét 3D  sẽ là một công cụ tuyệt vời cho nhiều dự án VR của khách hàng.

Để liên hệ mua máy quét 3D màu hoặc làm dịch vụ, xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH  3D SERVICES VIỆT NAM

Hotline: 0937777943

Email: 3dservices.vn@gmail.com

Hãy để chúng tôi được tư vấn và báo giá cho quý khách hàng

Bài viết liên quan