Ứng dụng máy quét 3D trong thiết kế lốc máy cơ khí

Ứng dụng quét 3D ( Scan 3D) trong thiết kế lốc máy cơ khí giúp đấy nhanh tốc độ thiết kế mẫu. Chỉnh sửa, hiệu chỉnh mẫu phù hợp với thực tế. Đảm bảo quá trình lắp ráp cụm chi tiết chính xác.

Yêu cầu :

– Dữ liệu SCAN 3D có độ chính xác cao so với mẫu thực tế.

– Dữ liệu thiết kế CAD 3D chính xác theo mẫu thực tế, đảm bảo lắp ráp tốt với các chi tiết và cụm chi tiết khác.

Phương án của 3D SERVICES VIỆT NAM

1. Sử dụng máy SCAN – GOM ATOS CORE tiến hành quét mẫu.

 

 

 

2. Sử dụng phần mềm thiết kế ngược như CATIA, GEOMAGIC DESIGN X …. xây dựng CAD 3D từ dữ liệu scan.

 

 

3. Kiểm tra sai lệch giữa SCAN và CAD 3D, đảm bảo dung sai thiết kế đạt yêu cầu.

 

 

Liên hệ ngay để được tư vấn :

CÔNG TY 3D SERVICES VIỆT NAM

Hotline: 0868 867935 – 0937777943

Email: 3dservices.vn@gmail.com

Bài viết liên quan