Ứng dụng máy quét 3D (máy scan 3D)  trong thiết kế mẫu nhựa đồ chơi.

Ứng dụng máy quét 3D trong thiết kế mẫu nhựa đồ chơi đem lại hiệu quả cao trong việc dựng 3D của sản phẩm. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm đáng kể thời gian thiết kế 3D sản phẩm, qua đó đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Quy trình cơ bản gồm những bước sau:

1. Scan 3D ( Quét 3D) :

2. Thiết kế ngược ( Dựng 3D từ dữ liệu scan):

3. Kiểm tra mẫu thiết kế sau khi thiết kế ngược:

Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá:

CTY 3D SERVICES VIỆT NAM

Hotline: 0868 867935 – 0937777943 – 0868235413

Email: 3dservices.vn@gmail.com

 

Bài viết liên quan