Ứng dụng cụ thể của scan 3D và thiết kế ngược

3D Services  đã thực hiện nhiều  các dự án liên quan đến việc ứng dụng công nghệ quét 3D và kỹ thuật thiết kế ngược. Phạm vi áp dụng tuyệt đối của các dịch vụ này hầu như không giới hạn, nhưng dưới đây là một số lý do điển hình mà khách hàng của chúng tôi liên lạc:

Ứng dụng cụ thể của scan 3D và thiết kế ngược 
Quét 3D của một sản phẩm hoặc vật thể hiện có, thường là nguyên mẫu hoặc một mặt hàng, có thể được sử dụng cho:

- Kỹ thuật thiết kế  ngược vào CAD
- Dữ liệu đầu vào cho mô hình hóa số hoặc chỉnh sửa và in 3D
- Đo và kiểm tra các chi tiết, sản phẩm
- Lưu trữ dữ liệu.


Quá trình Reverse Engineering hoàn toàn (quét 3D và sau đó chuyển đổi thành các tệp bản vẽ 3D) liên quan đến việc đi ngược từ sản phẩm hoặc đối tượng vật lý đã có sẵn để có được một bộ dữ liệu chi tiết, sau đó có thể được sử dụng để:

- Xác định thiết kế và công nghệ mà người thiết kế đã trải qua

- Cải tiến sản phẩm

- Đưa một nguyên mẫu vào sản xuất

- Tái tạo hoặc tinh chế một sản phẩm hiện có

- Quá trình kiểm tra hoặc tái thẩm định

- Trao đổi thông tin để sử dụng trong việc phát triển sản phẩm hoặc  mẫu prototype cho đối tác

- Phục hồi dữ liệu hoặc bản vẽ bị mất trong quá trình chuyển đổi công ty, thất thoát dữ liệu hoặc hư hỏng.


Liên lạc qua email 3dservices.vn@gmail.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số 0937777943 để thảo luận về dự án mới của bạn.

Tham khảo:

- Đào tạo thiết kế ngược

- Đào tạo chỉnh sửa dữ liêu scan 3D

Tag(từ khóa):

Bình luận