Thor3D cho ra mắt Calibration tools cho máy scan 3D Drake của hãng

Người dùng thiết bị quét Drake 3D hàng đầu của Thor3D sẽ có thể nâng cao chất lượng công việc của họ bằng một công cụ mới mà công ty vừa cho ra mắt. Được thiết kế để thực hiện việc calib chính xác hơn cho máy quét 3D Drake, công cụ này bao gồm cả phần cứng và phần mềm dễ sử dụng và cho phép người dùng hiệu chỉnh thiết bị tại nơi sản xuất của họ mà không cần gửi về hãng như trước đây.

Thor3D cho ra mắt Calibration tools cho máy scan 3D Drake của hãng 

Calibration, quá trình điều chỉnh phần cứng máy quét 3D cho phần mềm của máy bằng cách sử dụng các tỉ lệ tiêu chuẩn, trước đây chỉ gửi về hãng để căn chỉnh đối với Drake. Hệ thống sẽ được hiệu chuẩn trước, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho Thor3D và các máy khách hàng, nhưng nó cũng có nghĩa là tính chính xác của các thiết bị  là rất hạn chế nếu khách hàng không tự căn chỉnh được thiết bị trong thời gian dài.

Công ty Thor nhận ra các kết quả sẽ được cải thiện cho các khách hàng của mình nếu họ có thể hiệu chuẩn lại trước khi sử dụng máy quét, và điều này đã trở thành một ưu tiên thực sự khi Drake bắt đầu được sử dụng nhiều hơn cho các ứng dụng công nghiệp. Nó cũng là một khoản tiết kiệm lớn, khi mà việc gửi về hãng bảo trì sẽ giảm thiểu trong tương lai.

Bộ hiệu chuẩn mới của Thor3D được tạo thành từ hai phần: bảng và đế. Bảng có thể thay đổi kích cỡ và trọng lượng tùy thuộc vào một trong ba ống kính mà người dùng cần để hiệu chỉnh (Mini, Midi, hoặc Maxi). Các làm là  để nghiêng và ổn định máy quét một góc cố định, do đó quá trình hiệu chuẩn là dễ dàng và chính xác.

Tag (từ khóa):

Bình luận