Dịch vụ in 3D SLA sản phẩm mịn – sản xuất in 3D hàng loạt vừa và nhỏ

Sản xuất in 3D vừa và nhỏ là quá trình chế tạo sản phẩm bằng công nghệ in 3D với số lượng sản phẩm khoảng dưới 1000 sản phẩm. Quá trình này phát huy lợi thế tạo sản phẩm mẫu nhanh từ công nghệ in 3D. Với công nghệ in 3D SLA, sản phẩm in đạt chất lượng cao cả về hình dáng, kích thước, độ bóng bề mặt. Thời gian in cũng rút ngắn khá nhiều so với công nghệ in 3D FDM thông thường.

Máy in 3D dùng để chế tạo vật liệu sử dụng trong các thiết bị không dây

Máy in thương mại được sử dụng để tạo ra các vật liệu độc đáo, với khả năng tuyệt vời của máy in 3D là khả năng tạo ra vật liệu tổng hợp.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
vật liêu in 3d tổng hợp