Ứng dụng in 3D: mặt nạ cứu sống một chú chó

Một mặt nạ in 3D mới đã giúp một chú chó con ở California hồi phục sau khi mặt của nó bị thương nặng trong một cuộc tấn nóng của một con chó khác.

Ứng dụng cụ thể của scan 3D và thiết kế ngược

Khách hàng của 3D Services hiểu như thế nào về scan 3D và thiết kế ngược
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
ứng dụng scan 3d