Giảm thời gian in 3D mẫu với tip "làm rỗng"

Giá in 3D phụ thuộc vào một số yếu tố. Trong số đó có các vật liệu in 3D được sử dụng, hoàn thiện việc in 3D, và tất nhiên là lượng vật liệu đã sử dụng. Vật liệu in 3D được tiêu tốn ít, chi phí in 3D sẽ thấp hơn.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
tip in 3d