Thiết kế ngược mẫu máy bay mô hình đồ chơi

Khách Hàng đã có mẫu scan 3D của chi tiết máy bay, yêu cầu thiết kế sản phẩm để làm khuôn ép nhựa ra sản phẩm. Đảm bảo dung sai và kích thước. Chỉnh sửa biên dạng mẫu bị sai lệch. Các chi tiết sẽ lắp ráp với nhau và không bị cấn lẹm.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
thiết kế ngược mẫu máy bay mô hình