SHINING 3D hợp tác với Rhinoceros 3D và Mesh2Surface để mở rộng mô hình cung cấp phần mềm 3D

Công ty in 3D của Trung Quốc SHINING 3D đã công bố hai hợp tác mới với các nhà phát triển phần mềm mô hình 3D Robert McNeel & Associates (người tạo ra Rhinoceros 3D) và ADA 3D (nhà phát triển của Mesh2Surface). Thông qua các thỏa thuận chiến lược, khách hàng SHINING 3D hiện nay có thể mua cả hai chương trình thiết kế 3D thông qua mạng lưới phân phối SHINING 3D Strong Global.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
shining 3d hợp tác rhinoceros