Scan 3D và thiết kế ngược một chiếc máy bay được thực hiện như thế nào?

Sử dụng dữ liệu quét 3D được coi là phương pháp nhanh nhất để thiết kế ngược máy bay. Khả năng chụp 100% hình dạng bề mặt của máy bay là một lợi thế rõ ràng để thực hiện các phép đo  xung quanh và bên trong thân máy bay. Dữ liệu quét 3D sẽ hiển thị mọi đường viền, ống xoắn, ống dẫn khí và bất kỳ tính năng nào khác có trong tầm nhìn của máy quét. Nếu thực hiện các phép đo bằng bất kỳ phương pháp nào khác, mọi thành phần phải được đo và ghi riêng lẻ. Ngoài ra, không có phương pháp thực sự nào để kiểm tra độ chính xác của các phép đo này.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
scan 3d và thiết kế ngược máy bay