Thiết kế ngược và tách khuôn sản phẩm chậu cây cảnh

Từ dữ liệu scan 3D (quét 3D) của chậu cây mẫu, 3D Services thực hiện thiết kế lại sản phẩm ra dữ liệu CAD 3D cho khách hàng. Đây là một trong những dịch vụ thiết kế 3D phổ biến tại công ty, những sản phẩm nhựa, sản phẩm khuôn ép nhựa, khuôn dập…
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
quét 3d và thiết kế khuôn gia công