Thor3D cho ra mắt Calibration tools cho máy scan 3D Drake của hãng

Người dùng thiết bị quét Drake 3D hàng đầu của Thor3D sẽ có thể nâng cao chất lượng công việc của họ bằng một công cụ mới mà công ty vừa cho ra mắt. Được thiết kế để thực hiện việc calib chính xác hơn cho máy quét 3D Drake, công cụ này bao gồm cả phần cứng và phần mềm dễ sử dụng và cho phép người dùng hiệu chỉnh thiết bị tại nơi sản xuất của họ mà không cần gửi về hãng như trước đây.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
máy scan 3d khổ lớn thor drake