Máy quét 3D Laser công nghiệp cầm tay IPRINCE

Máy quét 3D laser công nghiệp cầm tay. Scan không cần xịt bột, scan bề măt đen bóng. Ứng dụng scan 3D ô tô, phụ tùng xe, sản phẩm đúc lớn. Thiết kế và đo đạc. Liên hệ: 0937777943
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
máy quét 3d laser