Ứng dụng in 3D trong hệ thống giáo dục

Trong những năm gần đây, nhiều chuyên ngành giáo dục đại học đã khám phá các mô hình giảng dạy sáng tạo và hệ thống in 3D tích hợp với các hệ thống giảng dạy. Một mặt, máy in 3D có thể cải thiện kỹ năng của sinh viên trong việc làm chủ công nghệ và cải thiện trình độ khoa học và công nghệ. Mặt khác, sử dụng mô hình ba chiều được in bằng máy in 3D, khả năng sáng tạo thiết kế của học sinh được cải thiện đáng kể. Các ứng dụng phổ biến nhất trong giảng dạy là công nghệ in 3D SLA và FDM.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
máy in 3d cho giáo dục