Hướng dẫn in 3D vật liệu nhựa trong suốt

Hiện tại, nếu bạn có máy in FDM và muốn in 3D các mẫu trong suốt như kính? Điều này hoàn toàn khả thi nếu bạn có vật liệu in trong suốt và cài đặt đúng thông số in.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
in 3d vật liệu trong suốt