AMRC và Boeing phát triển Quy trình in THREAD 3D

THREAD là một công nghệ in lai cho phép các mẫu in 3D với mức độ phức tạp hơn.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
in 3d thread