Volkswagen sản xuất ô tô điện bằng in 3D

Giống như nhiều công ty khác, nhà sản xuất ô tô Volkswagen của Đức đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi có tên gọi là Pikes Peak Hill Climb. Như tên gọi, cuộc thi Pikes Peak Hill Climb là một cuộc đua hàng năm đến đỉnh Pikes Peak ở Colorado, 14,114 feet. Năm nay, Volkswagen đang giới thiệu I.D. R Pikes Peak, một chiếc xe điện in 3D mà họ tin tưởng là lý tưởng mang họ lên vị trí đầu tiên.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
in 3d linh kiện ô tô