MX3D hé mở chi tiết đầu tiên của Cầu thép In bằng máy in 3D

Gần đây, chúng ta đã nghe nói về MX3D, họ đã  đạt được thành tựu về in  các kim loại khổng lồ 3d, in robot và in các cấu trúc 3D của tương lai.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
in 3d cầu thép