3D Inspection và giải pháp cho phòng QC của Doanh Nghiệp cơ khí sản xuất

Sử dụng máy scan 3D, vận dụng đo quang số đã giải quyết tất cả các cạnh tranh đó, mang sự kết hợp của máy scan 3D và phần mềm đo kiểm, bài toán đã trở thành thuần tuý hơn. Đơn cử với khoảng 30 sản phẩm ép nhựa, bạn muốn rà soát lệch lạc của chúng thì trước đây là bất khả thi, nhưng mang công nghệ quang số thì phát triển thành đơn giản.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
giải pháp 3d insepction cho qc sản phẩm