Máy scan 3D bàn chân cho ngành giày

Một hệ thống để đo lường và phân tích kích thước bàn chân con người bằng máy scan 3D
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
đo kích thước bàn chân