Dịch vụ thiết kế ngược - thiết kế ngược mẫu cá đồ chơi

Thiết kế ngược là quy trình dựng lại mẫu có sẵn từ thực tế , những mẫu thực tế được quét lại dưới định dạng STL, OBJ...( gọi chung là định dạng lưới) nhờ sự trợ giúp của máy scan 3D, biến những định dạng lưới này thành dạng file thiết kế STP, X_T, IGS .... nhờ phần mềm thiết kế ngược 3D như Geomagic Design X, Catia, NX.....

Thiết kế ngược chai nhựa với Geomagic Design X

Thiết kế chai nhựa từ mẫu scan 3D dùng trong lĩnh vực khuôn thổi
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
dịch vụ thiết kế ngược chai nhựa