Ứng dụng in 3D trong việc tạo hình răng nha khoa

Trong công việc phục hình răng giả, kết hợp với các công ty phần mềm thiết kế nha khoa nổi tiếng quốc tế và các nhà sản xuất máy quét 3D, việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong ngành nha khoa liên tục được cải thiện. Các liên kết được mở để cung cấp các giải pháp nha khoa kỹ thuật số hiệu quả để giúp các công ty đảm bảo chất lượng và độ chính xác của sản xuất răng giả, rút ​​ngắn chu kỳ sản xuất và tăng khả năng sản xuất của răng giả.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
dịch vụ in 3d răng giả