Quy trình Scan 3D và thiết kế ngược thực hiện như thế nào?

Các sản phẩm thường được Scan 3D (Quét 3D) cho hai mục đích: Kỹ thuật thiết kế ngược hoặc Kiểm tra 3D (3D Inspection ). Tùy thuộc vào mục đích của bạn là gì sẽ cần  đòi hỏi quy trình công việc khác nhau. Bài viết này sẽ cho bạn hình dung công việc Quét 3D là gì và các dịch vụ quét 3D trong thực tế sẽ thực hiện ra sao.
Bạn đang xem Tag(từ khóa):
công việc scan 3d