Tại sao nên đánh giá một phần mềm cắt lớp in?
Một bài học rất quan trọng để học cách in 3D đó là: “chỉ một phần của kết quả cuối cùng được dựa trên phần cứng của máy”. Các mẫu in lớn được thực hiện trong cài đặt phần mềm. Các cài đặt này được cung cấp trong phần mềm, thường được gọi là cắt lớp, đưa ra mã mà máy tính của bạn sử dụng để xây dựng đối tượng in trong đó.

Cài đặt
Cài đặt rất dễ dàng. Bạn bắt đầu trình cài đặt và nó sẽ hỏi bạn có loại  máy in nào. Danh sách các máy in tương thích là khá dài và đầy đủ

Sử dụng lần đầu tiên

Mở phần mềm, bạn sẽ được thấy  một giao diện hình ảnh khá dễ chịu của máy in .

Nhờ có  hướng dẫn trực quan tuyệt vời của Simplify3D , tôi sẽ dễ dàng có thể khắc phục các khuyết tật bề mặt mà tôi nhận thấy trên các bản in đầu tiên của tôi.

Các support đã  thực sự tốt.  Khả năng tuỳ chỉnh vị trí support là một cái gì đó là khá khó để từ bỏ một khi bạn đã quen với nó. Những người đã sửa chữa nó trong phần mềm miễn phí như meshmixer sẽ đồng ý, support tùy chỉnh là rất quan trọng. Hệ thống support trong Simplify3D khá mạnh và có một lựa chọn nhanh chóng tốt để chỉ đặt các chỗ đỡ mà chúng có thể có do mẫu in.

Việc cắt lớp rất nhanh. Để so sánh có thể mất 30 giây để cắt một cái gì đó trong phiên bản Cura, tôi mất 20 giây trong Simplify3D. Tôi đã không dùng Slic3r  trong một thời gian, nhưng tôi đã sử dụng và nản lòng khi cùng một slice trong Slic3r sẽ mất 10 phút hoặc nhiều hơn!

Ưu điểm

Nhanh

Đáng tin cậy

Mạnh mẽ

Mẫu in đẹp


Có đáng để mua ?
Đó là một câu hỏi khó trả lời, và một câu hỏi có thể sẽ thay đổi khi những thay đổi của bạn thay đổi. Trong khi tôi không thấy sự khác biệt rõ ràng ngay lập tức về chất lượng in (sau vài phút điều chỉnh), tốc độ và độ tin cậy  đã được cải thiện khá nhiều trong các thử nghiệm của tôi với Simplify3D. Thực tế là máy in  hoàn toàn làm việc ngay lập tức mà không có bất kỳ tinh chỉnh nào là một ví dụ tuyệt vời. Nếu tôi đang điều hành một doanh nghiệp, cải tiến đó có thể nhanh chóng bù đắp cho phần giá cả.

Tải phần mềm Simplify 3D

Bài viết liên quan