SCAN 3D ( QUÉT 3D) – THIẾT KẾ NGƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH

Scan 3D (Quét 3D) là quá trình sao chép , dựng lại hình dáng của sản phẩm thực tế. Dữ liệu từ quá trình scan 3D (quét 3D) thường là định dạng STL hay OBJ. Dữ liệu này được sử dụng làm đầu vào cho quá trình thiết kế ngược hay in 3D …..
Đối với máy scan có độ chính xác càng cao sẽ cho ra file scan có chất lượng càng tốt, độ sai lệch với mẫu thực tế nhỏ càng thấp.

SCAN – THIẾT KẾ NGƯỢC MẪU CÁ

SCAN – THIẾT KẾ NGƯỢC – CHỈNH SỬA MẪU CAN NHỰA

SCAN – THIẾT KẾ NGƯỢC MẪU MÓNG TAY

SCAN – THIẾT KẾ NGƯỢC MẪU YÊN XE

SCAN – THIẾT KẾ NGƯỢC MẪU XE HƠI ĐỒ CHƠI

Liên hệ:

CTY 3D SERVICES VIỆT NAM

Hotline: 0868 867935 – 0937777943

Email: 3dservices.vn@gmail.com

Bài viết liên quan