NGÀNH GIÀY DÉP

IN 3D SLA NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY - DÉP

In 3D tạo ra một cuộc cách mạng khác trong ngành giày dép Là 1 trong số những phương thức sản xuất mới, giày - dép in công nghệ 3D đang có những tác động khá tốt trong việc cải tiến quy trình sản xuất truyền thống. Từ đó nâng cao năng suất cũng như giảm thời gian đáng kể trong quá trình thử nghiệm mẫu mã mới.