Máy scan 3D bàn chân cho ngành giày

Một hệ thống để đo lường và phân tích kích thước bàn chân con người bằng máy scan 3D

Máy scan 3D bàn chân cho ngành giày

Máy scan 3D bàn chân cho ngành giày 

Một hệ thống để đo lường và phân tích kích thước sau khi quét 3D bàn chân con người bằng máy scan 3D

Cung cấp kích thước đo của 24 điểm trên một bàn chân (48 điểm trên cả hai chân)

Màn hình cảm ứng được gắn trên thân máy, bàn xoay cho người đứng lên, phân tích kích thước của cả hai chân của máy đo và đưa ra thông tin ngay lập tức cho màn hình

Cung cấp số đo chân chính xác trong vòng 1 phút từ khi bắt đầu quét 3d đến khi kết thúc.

Xem video nguyên lý hoạt động

 

Kết quả sau khi máy thực hiện

  

Thông số kỹ thuật của máy

Máy scan 3D bàn chân cho ngành giày 

Tag(từ khóa):

Bình luận