GIA CÔNG CƠ KHÍ KHUÔN MẪU

In 3D đồ gá độ chính xác cao

Theo truyền thống, sử dụng các khối v, kẹp và chốt tấm bề mặt CMM để thiết lập các chi tiết để kiểm tra tự động. Tuy nhiên, những đồ gá này rất rườm rà, không dễ cấu hình và yêu cầu nhiều thiết lập để kiểm tra đầy đủ. Cố định vật nặng cũng có thể làm hỏng máy móc và đồ gá kim loại làm mòn các tấm bề mặt rất nhanh chóng.

Ứng dụng máy quét 3D (máy scan 3D) trong thiết kế mẫu nhựa đồ chơi

Ứng dụng máy quét 3D trong thiết kế mẫu nhựa đồ chơi đem lại hiệu quả cao trong việc dựng 3D của sản phẩm. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm đáng kể thời gian thiết kế 3D sản phẩm, qua đó đẩy nhanh tiến độ sản xuất.