Dung sai in 3D - Những điều cần lưu ý

Trong khi tạo mô hình 3D cho các chi tiết , điều quan trọng cần nhớ là các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước cuối cùng của các sản phẩm in 3D của bạn. Những yếu tố này phụ thuộc vào dung sai in 3D của công nghệ in mà bạn sử dụng. Trong bài  này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công nghệ in 3D để đảm bảo bạn sẽ có được kích thước đúng và độ chính xác của các chi tiết in 3D. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Dung sai in 3D - Những điều cần lưu ý 

Dung sai in 3D là gì?

Có lẽ điều này đã xảy ra với bạn khi sản phẩm in 3D  không chính xác 100% với mô hình 3D trên máy tính? Điều chỉnh dung sai trong quá trình thiết kế là điều cần thiết cho các chi tiết in 3D chính xác. Các dung sai in 3D khác nhau phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau: các giới hạn của bàn máy in 3D, kích thước của máy in 3D, các hạn chế của vật liệu in. Hãy xem những gì thực sự là dung sai in 3D.

Dung sai trong in 3D – được điều chỉnh với các thông số sau

Layer Thickness - được tính bằng µm (micromet) là độ dày của mỗi lớp được đặt bởi máy in 3D. Để tham khảo: một sợi tóc trung bình dày 20-100 µm

Dung sai in 3D - Những điều cần lưu ý 

Wall Thickness - độ dày tối thiểu của thành mà mô hình 3D của bạn phải được in chính xác, thường được biểu thị bằng milimet

Chi tiết - chiều cao hoặc chiều sâu của chi tiết, được tính bằng milimet

Clearance - khoảng cách giữa hai chi tiết, được trình bày bằng milimet

Kích thước - kích thước tối đa mô hình 3D. Nó bị giới hạn bởi máy in 3D và được biểu thị bằng milimet hoặc inch

Co ngót -quá trình của mô hình 3D co lại do nhiệt hoặc tường quá mỏng. Do đó, sản phẩm in 3D của bạn sẽ nhỏ hơn. Lượng co rút được tính theo tỷ lệ phần trăm.

Độ chính xác - chỉ báo về độ chính xác của mô hình 3D và sản phẩm in 3D mà bạn sẽ nhận được, thường được chỉ ra với phần trăm sự khác biệt  giữa mô hình 3D và kết quả.

Điều quan trọng là phải kiểm soát các dung sai thiết kế  khi thiết kế mẫu cho in 3D để tránh sai số. Nếu các wall của đối tượng quá mỏng, co rút có thể xảy ra hoặc vật thể sẽ sụp đổ. In 3D cho phép tích hợp hai đối tượng giảm thời gian lắp ráp, nhưng không tính toán khoảng hở tối thiểu thì sẽ khó để tách rời nhau. Đôi khi, một chi tiết của bạn có thể xuất hiện từ máy in với kích thước sai vì số lượng co rút không được xem xét trước khi  thiết kế.

 

Tag(từ khóa):

Bình luận