Dịch vụ

Dịch vụ thiết kế mẫu điêu khắc trên ArtCAM

Nhận vẽ mẫu nghệ thuật trên artcam. Vẽ mẫu phù diêu gỗ, vẽ mẫu hoa văn vẽ vector 2D cnc, vẽ mẫu mặt dây chuyền cho ngành nữ trang, vẽ khuôn âm dương...

Dịch vụ kiểm tra Inspection tại TP.HCM

Nhận kiểm tra Inspection trên phần mềm GOM Inspect hoặc Geomagic Control

Dịch vụ scan 3D cho ngành gỗ điêu khắc mỹ thuật

Dịch vụ scan 3D cho ngành gỗ, scan các mẫu hoa văn, mẫu gỗ, tượng và các mẫu nghệ thuật.

Dịch vụ thiết kế mẫu 3D prototype

Dịch vụ thiết kế sản phẩm theo ý tưởng prototype, thiết kế sản phẩm dạng phát minh mới, thiết kế 3D prototype, thiết kế sử dụng in 3D mẫu prototype