Dịch vụ thiết kế khuôn – gia công khuôn TP. Hồ Chí Minh
Khuôn mẫu luôn là một lĩnh vực trọng yếu và ngày càng phát triển mạnh mẽ, giải pháp khuôn mẫu trở thành lựa chọn tối ưu cho nhu cầu sản xuất hàng loạt sản phẩm với số lượng lớn.

Quy trình thực hiện:

1. Giai đoạn thiết kế sản phẩm.

Có nhiều phương án để thiết kế sản phẩm như:

– Thiết kế từ một ý tưởng mới hoàn toàn nhờ sự trợ giúp của các phần mềm CAD như Solidworks, Catia, NX…

– Thiết kế ngược từ sản phẩm đã có sẵn nhờ sự trợ giúp của máy scan 3D và phần mềm thiết kế ngược như Rapidform, Catia, Nx…

2. Giai đoạn thiết kế khuôn.

Trong giai đoạn này, sẽ gồm phần tách khuôn sản phẩm và thiết kế bộ khuôn hoàn chỉnh tùy theo yêu cầu.

3. Giai đoạn gia công khuôn.

Sau khi đã thiết kế hoàn thiện, file 3D thiết kế được chuyển sang bộ phận gia công tạo sản phẩm khuôn thực tế.

4. Sản xuất hàng loạt.

Trong giai đoạn này, tùy theo từng loại sản phẩm cũng như đặc tính sản phẩm mà lựa chọn những phương thức sản xuất phù hợp. Thông thường, phương thức sản xuất được quyết định trước khi tiến hành thiết kế khuôn.

Sản phẩm được ép nhựa.

Liên hệ:

CTY 3D SERVICES VIỆT NAM

Hotline: 0868 867935 – 0937777943

Email: 3dservices.vn@gmail.com

 

Bài viết liên quan