Những vấn đề với dữ liệu scan 3D thường là:

– Dữ liệu bị thiếu do mẫu khó.

– Dữ liệu bị xấu do mẫu hư hỏng, bị chồng lưới do người vận hành máy scan.

– Dữ liệu scan 3D không nằm đúng tọa độ XYZ nên khó khăn cho người lập trình máy CNC.

– Ghép những mẫu scan khổ lớn lại với nhau.

– Dữ liệu bị hư hỏng nên không thể đưa vào phần mềm cho máy in 3D.

Dịch vụ chỉnh sửa mẫu scan 3D sẽ giúp bạn khắc phục các vấn đề đó. Dịch vụ cụ thể như sau:

– Chỉnh nét mẫu scan 3D, khắc nét, làm sâu nét.

– Làm mịn bề mặt mẫu scan.

– Chỉnh dáng, sửa mẫu theo yêu cầu.

– Xoay tọa độ XYZ.

Ưu điểm:

– Thời gian trả mẫu nhanh.

– Bảo mật mẫu

– Hỗ trợ đào tạo dịch vụ phần mềm 3D

Liên hệ: 0937777943

Mail: 3dservices.vn@gmail.com