SỐ HÓA – THỰC TẾ ẢO

Số hóa các sản phẩm cổ vật, mô hình cổ với công nghệ Scan 3D

Ngày nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ, các giải pháp công nghệ mới trên nền tảng công nghệ 4.0 (smart, iot, AI…) đang được áp dụng vào hầu hết mọi lĩnh vực trong đời sống. Điển hình nhất như: Các giải pháp nhà thông minh Các phần mềm tích […]