Công nghệ hàng không vũ trụ

Scan 3D và thiết kế ngược một chiếc máy bay được thực hiện như thế nào?

VẤN ĐỀ Một công ty hàng không vũ trụ lớn mong muốn trang bị thêm một máy bay, Dassault Falcon 10, với thiết bị mới và nâng cấp thêm. Trong trường hợp như vậy, thông tin sản xuất hoặc bản vẽ thường không thể có được từ OEM. Hơn nữa, vì việc sản xuất Falcon […]