TIN TỨC

KHOÁ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ NGƯỢC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SCAN 3D CHO TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 EVN GENCO3

đào tạo geomagic design x evngenco3

KHOÁ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ NGƯỢC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SCAN 3D CHO TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 EVN GENCO3 Ngày 19/05/2023, Khoá đào tạo thiết kế ngược các sản phẩm công nghiệp cho nhà máy điện, phân xưởng phục hồi sữa chữa trực thuộc Tổng Công Ty Phát Điện 3 EVN Genco3 tại […]

Khôi phục bản vẽ các chi tiết máy công nghiệp nặng bị hư hỏng với công nghệ scan 3D

Khôi phục các chi tiết máy công nghiệp bị hư hỏng với công nghệ scan 3D Thông thường, các máy móc sản xuất khi mua về sẽ không có bản vẽ chi tiết để lưu trữ. Các bộ phận bị hư hỏng hoặc bị hỏng thường quá đắt để thay thế, hoặc không còn có […]