DỰ ÁN

Dự án Scan 3D Tóc Tiên AI

du an scan 3d toc tien

DỰ ÁN SCAN 3D  TÓC TIÊN AI DO COLORY STUDIO THỰC HIỆN VỚI SỰ HỖ TRỢ SCAN 3D TỪ TEAM 3D SERVICES ĐỂ LÀM CHO MODEL AI TRỞ NÊN CHÂN THỰC HƠN, PHỤ THUỘC VÀO DỮ LIỆU SCAN 3D ĐẦU VÀO Phải quét từng chi tiết trên cơ thể cô ấy để có cái nhìn […]

Dự án Scan 3D ( Quét 3D ) mẫu mô hình

Dự án Scan 3D ( Quét 3D ) mẫu mô hình Những mô hình đồ chơi hay mô hình kiến trúc (sa bàn) hiện nay rất phổ biến và đa dạng. Việc ứng dụng scan 3D vào quá trình chế tác số lượng lớn những chi tiết trên mô hình giúp đấy nhanh tiến độ, […]