Dịch vụ kiểm tra 3d insepection

Dịch vụ kiểm tra Inspection tại TP.HCM

Sự phát triển chóng mặt của công nghệ 3D đã kéo theo nhiều mảng dịch vụ 3D tương ứng, sự ra đời của máy scan 3D đã góp phần không nhỏ thay đổi nền công nghiệp chế tạo. Trước đây, việc đo kiểm phần lớn là đựa trên các dụng cụ đo cơ bản thủ […]