3D Inspection – Dịch vụ kiểm tra chất lượng (kích thước)

3D INSPECTION –  Kiểm tra  chính xác , dễ dàng hình dạng của một bề mặt phức tạp. Công nghệ quét 3D  có thể kiểm tra ở nhiều vị trí hay toàn bộ bề mặt biên dạng . Với khả năng của  phương pháp kiểm tra 3D có thể nhanh chóng xác định các khuyết tật của sản phẩm , phát hiện nhanh các sai lệch đồng thời có cái nhìn tổng quá về các nguyên nhân gây sai lệch. Bằng hệ thống thiết bị hiện đại từ máy quét 3D độ chính xác cao, tới phần mềm kiểm tra chất lượng đảm bảo cho việc kiểm tra sai số gia công chi tiết hiệu quả và đặc biệt kiểm tra sai số hình học GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) nhanh hơn và hiệu quả hơn so với máy CMM truyền thống.

TỔNG QUAN

  3D COMPARE

 2D COMPARE

 2D DIMENSIONS:

3D DIMENSIONS (GD&T):

Hãy liên hệ ngay 3D Services Việt Nam để được hỗ trợ demo, dịch vụ.

Email: 3dservices.vn@gmail.com.

Hotline: 0868867935 hoặc 0937777943

Bài viết liên quan